Cancel Preloader
  • Behind Govt. College, Kasrawad, M.P.

  • shreegurukul12@gmail.com

S.No. Driver Name Contact No. Conductor Name Contact No. Lady Conductor Contact No. Registration No.
1 Ashok Chouhan 7089190757 Shubham Chouhan 7089932584 Nirmala Chouhan 7089190757 MP/10/T/1684
2 Dipak Gurjar 9669337047 Lucky Gurjar 7610160665 Shanta Sarjaliya 9753271740 MP/10/P/1084
3 Mahadev Patel 8435256705 Ram Mukati 6264389384 Komal Chouhan 8358836584 MP/10/P/1184
4 Radheshyam Yadav 7869294249 Sumer Singh ------- Jayanti Darbar 8458864331 MP/10/P/1384
5 Rakesh Dashondhi 9753086559 DivyaRaj Solanki 8959111802 Dipika Panchal ------- MP/10/P/1584
6 Jitendra Patel 9826853867 Ankit Patel 9165520129 Madhuri Soni 9753667448 MP/10/P/1484
7 Ritesh Yadav 9926337241 Sukhram Khande 8435887241 Ladki Chouhan 7697412460 MP/11/P/0084
8 Lakhan Yadav 9753362354 Akash Patel 8226056890 Afshana Hanif 7089841613 MP/10/P/2184
9 Dinesh Wasure 9977452778 Rajendra Wasure 7067404868 Suman Mohare   MP/10/P/2284
10 Krishna Patel 9009105315 Nabi Noor Khan 6262775020 Shyam Kala Patel   MP/10/P/2084
11 Jitendra Solanki 9753263681 Tulshiram Chouhan 9009262950 Manjula Badole 7693093479 MP/10/P/2584
12 Ritesh Dhangar 9926167311 Sukhdev Gangle 9752478762 Rekha Patel 7909679418 MP/10/P/2684
13 Dharmendra Chouhan 7389088503 Praveen Solanki 9754863772 Suman Patel 8224943045 MP/10/P/2484
14 Mathuralal Yadav 9617053918 Vikash Gadge 9109253882 Rina Patel 9753706428 MP/10/P/2384
15 Rameshwar Patel 9826912009 Ritesh Patel 8467063478 Kaveri Bamane 9111766871 MP/10/P/2784
16 Badam Pal 7693816814 Ankit Verma 8226056890 Kanchan Yadav 9753697091 MP/10/P/2884